woensdag 12 juli 2017

Notulen vergadering S.G. 2017-07-06

       
1.    Opening. Geschiedt even na 20.00 u. Aanwezig volgens presentielijst: Tineke Reyne, Klaas Reyne, Ingrid Slooten, Nancy Uitentuis, Ester Slooten, Eefje van Selm, Monique Beerepoot, Jan Nat, Cor Marrees, Rie Bas-Koster, Lous Uitentuis en Dick Beets
2.    Ingekomen stukken. Nihil.
3.    Notulen 20-04-2017. Hierop waren geen op- of aanmerkingen en werden ondertekend.
4.    Terugblik midzomervaren 17-06-2017. Het weer was dit jaar uitstekend en er was weer voldoende animo om mee te gaan (47 personen). Het eten was erg lekker en dus is er reden om het volgend jaar weer proberen te organiseren.
5.     Dijkdorpsdagen 5 en 6 augustus 2017. Het worden definitief 2 dagen i.p.v. 3. Op zaterdag zijn er weer kinderspelen en vissen en op zondag een strijd tussen teams van 6 personen waarvan 2 vrouw. De tent wordt kleiner dan voorgaande jaren. De prijzen voor het vissen worden weer gekocht door Rie Bas.
6.    Wijkbudget Wormerland. Het budget voor 2018 is nog niet bekend en zoals bekend wordt het budget van 2016 en 2017 gebruikt voor het neerzetten van 4 stuks antieklook lantaarnpalen bij het Heerenhuis. Er zijn wel ideeen voor 2018: Opknappen van het monument, bootcamp en voorzieningen tegen he wegspoelen v/d grond bij het monument. Klaas heeft inmiddels contact gehad met de gemeente over de bootcamp. Uit het antwoord blijkt dat zelf bouwen geen optie is en dat de gemeente een boel eisen stelt voor er eventueel toestemming wordt gegeven. Als een toestel moet worden gekocht is de goedkoopste optie 8000 €. De voorwaarden die de gemeente stelt zijn aan debootcamp ploeg overhandigd en we wachten verdere ontwikkelingen af.
7.    375 jaar Starnmeer. Het bestuur van het comitee is compleet en het programma is zo goed als rond. Er zijn momenteel reeds 60 kavels voor de veiling. Er worden diverse sponsors gezocht.  De nieuwjaarsreceptie is op 6 januari 2018 in het Heerenhuis en daar zal dan tevens de premiere te zien zijn van een film die STV gaag maken. Beneden in de bar komt dan een fototentoonstelling. Er komt op 30-6 en 1-7 2018 een festival op het land van Kees Jongens. Dit wordt georganiseerd o.l.v. Jeroen v/d Meer. In de eerste 2 wken van oktober 2018 komt er een agrarische dag en de afsluiting vindt plaats in december met een winterfeest waarvoor de ijsclub wordt (is) benaderd. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief en die zal vervolgens meer regelmatig en met kortere tussenposen verschijnen. Er wordt ook nog geopperd boerderijen te verlichten/versieren en september/oktober en om poorten te maken. Voor dat laatste is waarschijnlijk toestemming nodig om ze te plaatsen.
Ook wordt besloten omringende dorpen uit te nodigen voor een dorpenspel.
8.    Oudpapier. De mening was dat de oproep aan mensen in de gemeente Alkmaar in de Starnmeer om hun oudpapier te bewaren voor de s.g. en vrouwen van nu goed was nagevolgd. De container zat goed vol. Toch had Dick daar een andere mening over. Hij had nauwelijks een kwart trailer vol. Hij gaat het met Wim nog een keer aanzien maar als er volgende keer weer zo weinig papier is wil hij niet meer rijden.
9.    Rondvraag. Niets.
10. Ca 22.30 u was de sluiting en de volgende bestuursvergadering is donderdag 28 september bij Ingrid en de volgende algemene vergadering donderdag 12 oktober bij Lous.

                Voorzitter                                                                         Secretaris

                 L. Uitentuis                                                                       D. Beets        


woensdag 28 juni 2017

Oud Papier

Op zaterdag 1 juli 2017 is het weer de eerste zaterdag van de oneven maand en staat de oud papiercontainer weer op Spijkerboor. (naast 't Heerenhuis)

U kunt het papier zelf voor 12.00 uur naar de container brengen.


S.v.p. de bladen uit het plastic halen en het papier goed te bundelen of in dozen aan te bieden zodat het niet kan wegwaaien.


Bij voorbaat dank.


zaterdag 24 juni 2017

Brandweerpost Spijkerboor viert feest!Brandweerpost Spijkerboor bestaat 75 jaar en viert dat op zondag 2 juli. De post nodigt iedereen van harte uit om dit feest samen met hen te vieren.
Van 14:00 tot 16:00 uur zijn er allerlei activiteiten en spelletjes voor jong en oud. Zo kunnen de kleintjes zich vermaken met het brandweer spuitspel en de luchtkussens. Ook nemen de vrijwilligers van Spijkerboor je mee naar het toen en nu van het Vrijwillige Brandweerkorps Spijkerboor met een expositie over 75 jaar brandweer Spijkerboor.

Virtual Reality
Verder kun je in Spijkerboor de nieuwe Brandweer VR Experience van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland komen beleven. De Brandweer VR Experience is een Virtual Reality (VR) ervaring in 360°. In deze virtuele wereld leer je hoe je brand voorkomt en ervaar je wat je moet doen als er brand uitbreekt.
Aansluitend is er van 16:00 tot 18:00 uur een hapje en een drankje om het feest af te sluiten. Kortom reden genoeg om op 2 juli een bezoekje te brengen aan de brandweerpost Spijkerboor aan de Starnmeerdijk 22 in Spijkerboor!


Algemene vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering 
van de Spijkerboorder Gemeenschap op:

Donderdag 6 juli bij Lous Uitentuis, aanvang 20.00 u.


Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 20-04-2017
4. Terugblik midzomer varen
5. Dijkdorpsdagen 2017
6. Wijkbudget Wormerland
7. 375 jaar Starnmeer
8. oud papier.
9. rondvraag.
10. Sluiting en vaststellen nieuwe vergaderdata.

N.B. de datum voor het verenigingsklaverjassen. 
Eerder is gemeld dat het verenigingsklaverjassen op 20-10 is. 
Dat is niet juist, dat moet zijn 27-10.

Dick Beets 


maandag 29 mei 2017

Veiling 375 jaar Starmeeer


Beste Mensen,

Op 9 september aanstaande wordt er een veiling georganiseerd om de kas van de feestcommissie aan te vullen.
Voor deze veiling zijn we op zoek naar bijzondere kavels, die door de bewoners van de Starnmeer en Spijkerboor en anderen worden ingebracht.
Deze kavels kunnen producten, maar ook diensten zijn.
Ter inspiratie, hier een aantal voorbeelden van kavels die 25 jaar geleden zijn geveild:
-        Een dag oppassen, een tulband en een plant
-        Tien schapen scheren en een kist tuinplanten
-        Een doos met 20 verschillende zelfgemaakte felicitatiekaarten en een kistje witte wijn
-        Twee uur kraanwerk en een kaasje
-        Een dag buiten schilderwerk verrichten
-        Een taxi ’s nachts naar huis en een appeltaart
-        Twee keer melken aaneengesloten.
U heeft vast wel een product of een dienst die u ter beschikking wilt stellen voor dit goede doel!
Deze kunt u  op het opgave formulier vermelden, zie de volgende pagina.
De vertegenwoordiger van uw buurtvereniging komt het half juni weer bij u langs om het opgaveformulier weer op te halen.
Op deze manier kunnen we een kavelboekje maken met daarin alle aangeboden producten en diensten.
Daarnaast wil de feestcommissie graag weten hoeveel vlaggen en T-shirts er besteld moeten worden met het nieuwe logo voor het jubileum jaar. Ook dit kunt u kwijt op het opgave formulier.
Tijdens de veiling kunt u dan ook uw nieuwe T-shirts en vlaggen in ontvangst nemen en betalen.
U ontvangt (bij voorkeur per e-mail) van het veilingcomité een bevestiging van de kavel die u heeft aangeboden en van uw eventuele bestelling.


Alvast bedankt!
Het Bestuur

Opgave formulier kavel, vlag en T-shirts
Naam:
Adres:
E-mail (ter bevestiging):
Telefoonnummer:
Hiermee bestel ik ………. vlaggen á € 30,00 per stuk (100 X 150 cm ) = ………….. €De T-shirts zijn in de volgende maten te bestellen: S, M, L, XL en XXL
Hiermee bestel ik de volgende T-shirts a € 10,00 per stuk in  de volgende maten:
………… T-shirts in maat XS
……….. T-shirts in maat S
……….. T-shirts in maat M   
……….. T-shirts in maat L  
……….. T-shirts in maat XL  
………… T-shirts in maat XXL
Totaal bedrag:                                                                                                                                               ………………………….. Voor de veiling bieden wij/biedt ik de volgende diensten en/of producten:Geef ook even een korte omschrijving van uw aangeboden kavel:maandag 22 mei 2017

Midzomervaartocht!!

Hallo allemaal!!!

Ook dit jaar organiseert de Spijkerboorder Gemeenschap weer een Midzomervaartocht.

                            Zaterdag 17 juni 2017

We varen met de grote praam door het Jisperveld en stoppen dan bij een eilandje. Dit jaar niet op het eilandje van Engel maar op die van Bob Dekker.
Net als voorgaande jaren moeten jullie voor je eigen drank zorgen en eventueel een warm vest.
De Spijkerboorder Gemeenschap zorgt voor wat kleine hapjes aan boord en bij de stop op het eiland voor iets warms. Indien je geen vlees eet dit graag even aangeven bij de aanmelding, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Wij hopen dat jullie er al weer zin in hebben?

We vertrekken om 17.30uur vanaf het Jispersluisje (auto’s kunnen op het erf van Marg en Jaap Groot, Kanaaldijk 10 geparkeerd worden).

We verwachten tussen 22.00 en 22.30u weer bij de Jispersluis te zijn.

Net als voorgaande jaren is er ook nu weer een eigen bijdrage van 10,00 Euro p.p. (kinderen t/m 12 jaar gratis).

Graag contant afrekenen voor vertrek.

Geef je dus op voor zaterdag 10 juni bij Ingrid Slooten:


We zien jullie graag allemaal op de 17e juni.

Groet,

De Praamcommissie


NOTE: voor meevarende kinderen geldt dat zij een zwemdiploma moeten hebben of anders een zwemvest moeten dragen.