zondag 4 maart 2018

Uitslag wedstrijden/spelletjes

Ijsclub Spijkerboor heeft zaterdagmiddag op de valreep toch nog wedstrijden/spelletjes voor de jeugd op de Kolk kunnen organiseren.
Er waren nog veel kinderen met hun ouders op vakantie en er waren er een flink aantal ziek. Waarschijnlijk hebben we er ook een aantal niet meer op tijd kunnen bereiken, waarvoor excuses.
Van de kinderen die er wel waren was de uitslag als volgt.
 
0 - 4 jaar: 1 Dewi Kroon
                2 Niek van Selm
 
5 - 7 jaar: 1 Naomi Kroon
               2 Kay Clemens
 
8 - 10 jaar: 1 Mandy Nelis
                 2 Rosanne Clemens
                 3 Felix Postma
                 4 Medi Ahadouch
 
11 - 12 jaar: 1 Boris Westraten
                   2 Stef van Petten
 
Namens ijsclub Spijkerboor, Dick Beets   donderdag 1 maart 2018

Kinderwedstrijden/spelletjes gaat niet door.


 
De Kolk is te slecht voor de spelletjes. In het veld is het op een sloot wel mogelijk maar is het wegens de harde wind te koud voor de kinderen.
 
Helaas hebben we moeten besluiten het evenement af te gelasten.
 


We kunnen nog wel kijken of er zaterdagmiddag nog wat mogelijk is, 
dan is er veel minder wind en hogere temperaturen (volgens de verwachtingen). 

Misschien kunnen we dan op een sloot in het veld aan de gang. Houdt de mail in de gaten.
 
Namens ijsclub Spijkerboor, Dick Beets
 

Oud papier

Op zaterdag 3 maart 2018 is het weer de eerste zaterdag van de oneven maand
en staat de oud-papiercontainer weer op Spijkerboor. (naast 't Heerenhuis)

U kunt het papier zelf voor 12.00 uur naar de container brengen.


S.v.p. de bladen uit het plastic halen en het papier goed te bundelen of in dozen aan te bieden zodat het niet kan wegwaaien.
Bij voorbaat dank.


dinsdag 27 februari 2018

Wedstrijden en/of spelletjes op het ijs

A.S. vrijdagmiddag 14.00 u aanvang willen we proberen wedstrijden en/of spelletjes op het ijs te organiseren voor de jeugd t/m 12 jaar.
We bepalen die vrijdag of het op de Kolk dan wel in het veld op de sloot bij het land van Jan Nat wordt.
Kinderen waarvan de ouders geen lid zijn mogen ook meedoen op voorwaarde dat de ouders ter plaatse lid worden.
Nu maar hopen dat het hard genoeg vriest.
Dick Beets, namens ijsclub Spijkerboor.


donderdag 18 januari 2018

Spijkerboor speelt “Slip-gevaar”

De Spijkerboorder Toneelvereniging speelt in ’t Heerenhuis het toneelstuk “Slip-gevaar” van Johan Deckers

De klucht gaat over een fabrikant van dameslingerie die de wanhoop nabij is als zijn vrouw hem verlaat en zijn firma op de rand van een faillissement staat. Zijn beste vriend weet raad, maar daardoor zit hij in een mum van tijd opgescheept met een andere echtgenote, een geadopteerde zoon, een rijke tante en een gedreven belastinginspecteur. Als zijn eigen vrouw hun relatie wil redden, komt hij pas goed in de problemen en valt hij van de ene lastige situatie in de andere.

Martijn Jongens, Lous Uitentuis, Kim Dekker, Bob van Brussel, Wim Nieuwenhuizen, Mariët Hartog en Willy Groot staan op de planken en de regie is in vertrouwde handen van Nel Stam-Koene.

Het belooft weer een erg leuke avond te worden, waarbij veel te lachen valt. En dat geldt natuurlijk ook voor de verloting en de borrel na afloop. 

De uitvoeringen in ’t Heerenhuis van Spijkerboor zijn op:
Zaterdag     3 februari
Vrijdag        9 februari
Zaterdag   10 februari
Vrijdag      16 februari 
Zaterdag   17 februari

We beginnen om 20.00 uur. Wanneer deze klucht wilt zien, dan kun je nu entreekaarten van € 7,50 reserveren bij Bob en Ellen. Het telefoonnummer van ’t Heerenhuis is 075-6411369.  Reserveer snel want op=op!

Voor kinderen hebben we een speciale avond. Alle kinderen uit de buurt (en eventueel hun begeleiding) mogen de generale repetitie op vrijdag 2 februari om 20.00 uur helmaal gratis en voor niks bijwonen. Voor hen hebben we bovendien na afloop een mooie verloting (4 loten voor 1 euro) met lekker veel speelgoed.

Op zaterdag 24 februari spelen we het toneelstuk voor de Zonnebloem in Westbeemster.

We wensen iedereen die komt kijken een paniekvrije avond toe!

De Spijkerboorder Toneelvereniging 


donderdag 11 januari 2018

Jaarvergadering der Spijkerboorder GemeenschapUitnodiging tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering 
der Spijkerboorder Gemeenschap op:

Woensdag 24 januari  2018 in 't Heerenhuis te Spijkerboor, aanvang 20.00 uur

Agenda.
1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: Nieuwjaarsreceptie Wormerland . Oudpapier . Kern met pit 

3. Notulen vergadering 12-10-2017 

4. Jaarverslag 2017 

5. Financieel verslag 2017 

6. Verslag kascommissie s.g. + verslag Starnmeer 375 tot nu toe. 

7. Verkiezing nieuw kascommissie lid. Kascommissie bestond uit Marjon en Jan Nat. 
    Marjon treedt af, reservelid was Irma . 

8. Starnmeer 375 + begroting 

9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Klaas Reijne en Ester Slooten. 
    Nieuwe kandidaten kunnen tot aanvang vergadering bij bestuur worden aangemeld. 

10. Evaluatie Klaverjassen, bijeenkomst gemeentes Wormerland en Alkmaar en . Sinterklaas. 

11. Programma 2018. Kermis, klaverjassen/kegelen en Sinterklaas. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering.