maandag 22 mei 2017

Midzomervaartocht!!

Hallo allemaal!!!

Ook dit jaar organiseert de Spijkerboorder Gemeenschap weer een Midzomervaartocht.

                            Zaterdag 17 juni 2017

We varen met de grote praam door het Jisperveld en stoppen dan bij een eilandje. Dit jaar niet op het eilandje van Engel maar op die van Bob Dekker.
Net als voorgaande jaren moeten jullie voor je eigen drank zorgen en eventueel een warm vest.
De Spijkerboorder Gemeenschap zorgt voor wat kleine hapjes aan boord en bij de stop op het eiland voor iets warms. Indien je geen vlees eet dit graag even aangeven bij de aanmelding, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Wij hopen dat jullie er al weer zin in hebben?

We vertrekken om 17.30uur vanaf het Jispersluisje (auto’s kunnen op het erf van Marg en Jaap Groot, Kanaaldijk 10 geparkeerd worden).

We verwachten tussen 22.00 en 22.30u weer bij de Jispersluis te zijn.

Net als voorgaande jaren is er ook nu weer een eigen bijdrage van 10,00 Euro p.p. (kinderen t/m 12 jaar gratis).

Graag contant afrekenen voor vertrek.

Geef je dus op voor zaterdag 10 juni bij Ingrid Slooten:


We zien jullie graag allemaal op de 17e juni.

Groet,

De Praamcommissie


NOTE: voor meevarende kinderen geldt dat zij een zwemdiploma moeten hebben of anders een zwemvest moeten dragen.


zondag 14 mei 2017

Ophalen van oud papier in de Starnmeer

Onderwerp: ophalen van oud papier.

Geachte inwoners van de Starnmeer gemeente Alkmaar,
Onlangs heeft u van Stadswerk Alkmaar een brief ontvangen over de wijziging van het inzamelen van oud papier en karton. U heeft hiervoor ook een speciale rolcontainer gekregen. In de brief heeft u ook kunnen lezen dat de verenigingen die in het verleden papier inzamelden in de nieuwe situatie ook kunnen rekenen op de inkomsten van het oud papier.
Het heeft de Spijkerboorder Gemeenschap dan ook zeer verbaasd dat wij daar niet bij genoemd worden ondanks dat we onze situatie meerdere keren hebben uitgelegd. Bij navraag bij Stadswerk bleek dat alleen de verenigingen in aanmerking komen die bij de Gemeente Alkmaar bekend zijn en er in het verleden ook subsidie voor kregen van Alkmaar. Aangezien wij de subsidie voor het oud papier van Gemeente Wormerland krijgen komen wij niet in aanmerking voor de regeling bij Alkmaar.
De S.G. en Vrouwen van Nu dreigen nu de inkomsten van het oud papier kwijt te raken.                      Wij gaan op de oude manier verder met het ophalen van uw papier en karton. Hiervoor willen we u vragen om het papier niet aan te bieden via de container maar het voor ons op de ouderwetse manier één keer in de twee maanden aan de weg te zetten zodat wij de container op Spijkerboor er weer mee kunnen vullen. Deze inkomsten komen dan via de S.G. en de Vrouwen van Nu weer ten goede aan de bewoners van de Starnmeer, Spijkerboor en omgeving.
De Spijkerboorder Gemeenschap en de Vrouwen van Nu willen u bij voorbaat bedanken als u hier aan mee wilt werken.
Met een vriendelijke groet,
Klaas Reijne
Namens de S.G.
S.G. vergadering 20-04-2017

         S.G. vergadering 20-04-2017
1.  Opening door voorzitter om 20.10 u.                                                                                                                      Aanwezig volgens presentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reyne, Cor Marrees, Ed Zijp, Jan Nat, Eefje van Selm, Ingrid van Zanen, Irma Lalleman-Heyis, Kim Dekker, Rianna Hendriks, Monique Beerepoot, Martijn Jongens en Dick
Beets.                                                                                                                                                                                 Afmeldingen:  Marion v/d Linden, Remco Doorn, Bets Buis, Sofie Uitentuis, Rie Bas, Ester Slooten en Koen Nieuwenhuis.                                                                                                                                                                                                          2. Ingekomen stukken: Op de valreep het boekje “impuls aan de leefomgeving” van de Heidemaatschappij.                                                                                                                                3. Notulen jaarvergadering 11-01-2017. Hierop geen op- of aanmerkingen en werden ondertekend.                                                                                                                                                                                                                                        4. BOA Ed Zijp stelt zich voor.  Ed vertelt dat hij bij natuurmonumenten werkte maar dat er door een reorganisatie niet veel werkuren voor hem aldaar overbleven. Hij is door burgemeester Tange en wethouder Schalkwijk benaderd om bij de gemeente te komen werken. Er was bij de gemeente behalve een toe-zichthouder in het Wormer- en Jisperveld ook behoefte aan iemand met kennis van de natuur. Voor zijn werkzaamheden moet Ed ook een cursus volgen. Het is nog niet bekend hoe hij zijn tijd precies in gaat vullen maar wel vertelt hij dat het zijn bedoeling is door met mensen in gesprek te gaan de mensen te bewegen zich aan de regels te houden en niet gelijk op de bon te slingeren.                                                                                                                                                                                                      5. Evaluatie winterprogramma:                                                                                                                                      Winterwandeling 22-01. Hier deden 11 personen aan mee. Het was prachtig winters weer maar het ijs in de Starnmeer hield nog niet. Een dag later kon er in het Jisperveld geschaatst worden. Het was erg gezellig, onderweg kregen we een opwarmertje , vooraf koffie en na afloop snert met roggebrood en spek bij Lous en Nancy. Prima voor elkaar allemaal.                                                                                                                                                Lasertag voor jongeren 24-03. Hier heeft Ingrid zch hard voor gemaakt. 20 jongeren gingen mee naar Alkmaar alwaar ze in 3 groepen werden verdeeld. Ze waren zo met het spel begaan dat er nauwelijks tijd was om te praten. Kortom geslaagd.                                                                                                                                                                                   Kegelen 25-03. Er waren slechts 11 personen aanwezig en feitelijk is dat te kort maar er wordt toch overwogen volgend jaar weer “iets” te organiseren. Het was overigens erg gezellig, de baan lag keurig horizontaal en Arno Spronk die bij zijn ouders aan de Kanaaldijk is ingetrokken kon na jaren ook weer eens worden verwelkomt. Welkom terug in de S.G. Arno.                                                                                                                                                     6. Zomerprogramma:                                                                                                                                       Midzomervaren op 17-06. De commissie is hier mee bezig en het is de bedoeling in het veld te blijven.                                                                                                                                                                  Dijkdorpsdagen op 5 en 6 augustus.                                                                                                                   De commissie is ook hier druk mee doende. Voor alsnog is het de bedoeling van 2 dagen. Klaas stelt voor de vrijdagavond er aan toe te voegen om de jeugd weer naar de DDD te krijgen. Het idee is om ze deze avond zelf te laten organiseren. Klaas heeft de interesse onder de jeugd al gepeild en die was positief. Dit gaf  de nodige discussie omdat de commissie niet op de hoogte was van die plannen. We houden dit op een communicatieprobleem. Het idee werd echter positief ontvangen en zal besproken worden in de eerstvolgende commissievergadering waar de jeugd ook voor zal worden uitgenodigd.  Als het doorgaat is hiervoor door het bestuur €250  uitgetrokken plus hetzelfde bedrag aan subsidie. Klaas is bezig om bij de gemeente Alkmaar een deel van de kosten onder de organisatiesubsidie van €2270 te laten vallen. Ellen heeft inmiddels een offerte voor een kleinere tent van 6x9 mtr. Het is de bedoeling dat de S.G. het hele evenement gaat organiseren en de financiële verantwoording neemt om bij een eventueel tekort een subsidie aan te kunnen vragen.                                                                                                                               7. Veiling t.b.v. 375 Starnmeer. Deze  wordt op 9 september gehouden in de schuur van Johan Buis. Bets Buis heeft een veilingmeester gevonden in de persoon van John Eeltink.                                                                                                                                                      8. 375 jaar Starnmeer. Hierbij vraagt Monique of Sternéo ook wordt betrokken. Door voorzitter wordt geantwoord dat alle verenigingen kunnen deelnemen aan het Concours délegance. Het is twijfelachtig of de vereniging ‘vrouwen van nu” nog aan de festiviteiten kan deelnemen. De mogelijkheid bestaat dat de vereniging aan het eind van dit jaar wordt opgeheven omdat er geen nieuwe bestuursleden kunnen worden gevonden.                                                                                                                          9. Rondvraag: Er waren geen vragen.                                                                             10. Sluiting ca 22.00 u. Volgende bestuursvergadering 20 juni bij Klaas en volgende algemene vergadering 6 juli bij Lous.
Voorzitter                                                                                                        secretaris
L. Uitentuis                                                                                                    D. Beets

 
                                                                                                                                                                                                                      
      


woensdag 3 mei 2017

Oud papier

Op zaterdag 6 mei 2017 is het weer de eerste zaterdag van de oneven maand en staat de oud papiercontainer weer op Spijkerboor. (naast 't Heerenhuis)

U kunt het papier zelf voor 12.00 uur naar de container brengen.

Een verzoek van een bewoner:
Graag lege dozen stuk (plat maken) zodat iedereen zijn oud papier kwijt kan. 
Bij voorbaat dank!Zonnepanelenzondag 30 april 201750ste ROMMELMARKT in WEST-GRAFTDIJK

zaterdag 13 mei 2017 van 9.30 13.00 uur op het Graftdijkplein

U leest het goed: de 50ste rommelmarkt!! Een jubileumjaar. Dit is iets om heel erg trots op te zijn en de rommelmarkt zal dan ook om klokslag 9.30 uur muzikaal en feestelijk worden geopend.

De kinderen kunnen touwtje trekken bij een prachtige zelfgemaakte touwtje-trek-kast. 
Altijd prijs voor slechts € 0,50.
We hopen dat het een heerlijke zonnige dag zal worden, zodat alle prachtige en vele rommelmarktspullen weer van eigenaar kunnen wisselen, want al onze enthousiaste medewerkers zullen weer klaarstaan om u de gewenste spullen te verkopen, zoals: curiosa, schoenen, tassen, speelgoed, diggelen, meubels, keukenattributen, potten, planten, elektra, lampen, bedden, tv’s, platen, cd’s, computers en een diversiteit aan artikelen bij de oude handel naast de kerk.

En natuurlijk draaien we weer het Rad van Avontuur met onze Mr. Speaker Jan Prins. Mocht u na al dat struinen over de markt, even willen uitrusten en de inwendige mens verzorgen, dan kan dat in de koffietent met koffie/thee en zelfgemaakte cake of taart! 
Daarnaast is er ook de patatkraam waar onze patatbakkers voortreffelijke frietjes en kroketten produceren: een echte aanrader!
De opbrengst van de rommelmarkt is geheel ten bate van het onderhoud van de multifunctionele kerk in West-Graftdijk.

Mis het niet: de rommelmarkt van West-Graftdijk op zaterdag 13 mei. Zegt het voort, zegt het voort !!