dinsdag 21 maart 2017

Kegelen in Spijkerboor

Beste allemaal,

Op zaterdag 25 maart wordt er een ouderwets gezellige kegelavond georganiseerd door de Spijkerboorder Gemeenschap in de benedenbar van 't Heerenhuis.

Daarnaast is er natuurlijk volop de gelegenheid om de laatste nieuwtjes uit te wisselen en een klein borreltje te drinken!

We starten om 20.00 uur!
Tot zaterdag 25 maart.

Groet,

Ester Slootendonderdag 2 maart 2017

Oud papierOp zaterdag 4 maart 2017 is het weer de eerste zaterdag van de oneven maand en staat de oud papiercontainer weer op Spijkerboor. (naast 't Heerenhuis)dinsdag 28 februari 2017

Veiling

Beste inwoners van Spijkerboor, Markenbinnen, Kogerpolder en Starnmeer.

Wij willen iedereen bedanken die een bon, taart, goederen of diensten beschikbaar heeft gesteld voor de veiling. 

Graag verwelkomen wij jullie zaterdag op de kijkdag en natuurlijk zondag bij de veiling. 
(in de kerk van West-Graftdijk.)

Er zijn heel veel mooie spullen en leuke diensten. Veel etentjes.
Op het laatste moment is er nog het een en ander binnen gekomen.
O.a. paardrijkleding. Fleece jassen, bodywarmers, blousejasjes, jacks ( b.v. merk Anky, Eurostar, Cavallo ) Deze kleding kan natuurlijk ook gewoon gedragen worden. Alles in verschillende maten. Ideaal voor de ruiters onder ons.

Kijkdag: zaterdag 4 maart van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Veiling: zondag 5 maart  aanvang  14:00 uur.

Kom gezellig onder het genot van koffie, thee en taart en op zondag iets sterkers.

Namens de organisatie

Agaath Marrees


maandag 13 februari 2017

Kerkenveiling


Beste inwoners van Spijkerboor, Kogerpolder en Starnmeer.

Onlangs heeft u het u bekende groene kerkblad ontvangen met daarbij een geel formulier over de kerkenveiling die gehouden wordt op zondag 5 maart in de kerk van West-Graftdijk.

De opbrengst van deze veiling willen wij gebruiken om dit multifunctionele gebouw te voorzien van nieuw sanitair en garderobe.
Wilt u goederen, diensten of een bedrag beschikbaar stellen dan kunt u dit aangeven op het formulier en inleveren bij:

Fam. Marrees
Middelweg 36
Starnmeer


Namens de commissie
Trijnie de Rooij


maandag 16 januari 2017

Midwinterwandeltocht op zondag 22 januari 2017

Hallo allemaal,
Op zondag 22 januari  aanstaande wordt er weer de Midwinterwandeltocht gehouden! Tijdens deze midwinterwandeltocht wordt er een route uitgezet van ongeveer 7 km door de Starnmeer.
We starten om 11.00 uur ’s ochtends bij de familie Uitentuis. Onderweg en aan het eind van de wandeling wordt er voor de inwendige mens gezorgd.
Wil je graag meelopen? Graag je van te voren opgeven bij de familie Uitentuis: overjisp@planet.nl of via het volgende telefoonnummer: 075-6411238
Aan deze gezellige wandeling zijn wel kosten aan verbonden, namelijk €5,00 per persoon.
Hopelijk tot de 22e!

Namens de Spijkerboorder Gemeenschap,

Ester Slooten


Notulen jaarvergadering S.G. woensdag 11-01-2017 in het Heerenhuis

     Notulen jaarvergadering S.G. woensdag 11-01-2017 in het Heerenhuis
1.    Opening geschiedt door voorzitter om 20.07 u                                                                                                         Afbericht: Rie Bas wegens griep                                                                                                                                 Aanwezig volgens pesentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reyne, Ingrid van Zanen, Remco Doorn, Dirk Huisman, Koen Nieuwenhuizen, Rianne Hendriks, Irma Lalleman-Heynis, Kim Dekker, Jan Nat, Cor Marrees, Bets Buis-Koopmans, Marjon van de Linden, Sofie Kalse-Uitentuis, Brenda van der Ven-Nelis, Marry Rol, Tineke Reyne, Ester Slooten, Dick Beets.   
2.    Ingekomen: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Wormerland, Klaas, Cor Leegwater en Dick zijn er heen geweest. Weinig nieuws betreffende Spijkerboor.                                                                                                                                             Toezegging 250 € subsidie gemeente Alkmaar voor 2017.                                                                                                     Mail over woonvisie Wormerland. S.G. wordt verzocht vinger aan de pols te houden. Er zijn misschien mogelijkheden met “tiny houses”.                                                      Mary vraagt wie haar buurtvereniging vertegenwoordigt in het comité 375 jaar Starnmeer, zie verderop in notulen.  
3.     Notulen vergadering 6-10-2016. Wordt goedgekeurd en ondertekend.
4.     Jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd en ondertekend.                                                                                          N.a.v. notulen en jaarverslag was er nog wel een vraag van Mary over besteding wijkbudget Wormerland. Dick antwoordt dat hiervoor het jaarverslag moet worden gelezen omdat deze later is gemaakt dan de notulen van 6-10-16.
5.    Financieel verslag 2016. Ingrid geeft hier een toelichting over.
Mary vraagt hoe het zit met oudpapier ophalen. Dit omdat  het ophalen hiervan  nauwelijks de moeite is als de kosten en tijd in ogenschouw worden genomen. Voorzitter antwoordt dat gemeente Alkmaar dat in toekomst zelf met een auto gaat ophalen. Ook de gemeente Wormerland denkt over zo’n systeem. De S.G. zal per ophaalronde één of twee persosen moeten leveren om papier in auto te deponeren. De S.G. houdt ontwikkeling in de gaten zodat we onze inkomsten uit oudpapier niet kwijtraken.
6.    Verslag kascommissie. Deze bestond uit Marjon en Koen. Koen verwoordt dat de commissie alles in perfekte staat heeft aangetroffen en geen onregelmatigheden heeft geconstateerd.                                                                                            Koen treedt af als lid. Jan Nat wordt het nieuwe lid en het nieuwe reservelid wordt Irma.
7.     Bestuursverkiezing. Dick was aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten gesteld zodat Dick herkozen wordt.
8.    Wijkbudget Wormerland. Klaas geeft een toelichting en legt uit waarom uiteindelijk gekozen is voor 4 nieuwe antiek-look lantaarnpalen rond het Heerenhuis. Hier komen nog wel wat vragen over. Klaas heeft aan Koen toegezegd bij de gemeente Wormerland te proberen geld los te krijgen voor een bootcamp. Dit zou uit een ander potje moeten komen dan het wijkbudget. Geprobeerd wordt dit in 2017 te realiseren. Mocht dit niet lukken dan wordt geprobeerd of de S.G. het geld voor kan schieten en dat de gemeente dat dan in 2018 terug betaalt aan de S.G.                                                                                        Koen vind het gebruik van het wijkbudget van 2016 en 2017 voor 4 lataarnpalen te duur en had liever meerdere goedkopere projecten aangepakt. Klaas legt uit dat uiteindelijk voor de lantaarnpalen is gekozen onder tijdsdruk en druk van de gemeente.
Koen geeft ook aan dat er mogelijk problemen gaan ontstaan met het parkeren langs de Kanaaldijk binnen de bordjes Spijkerboor. N.a.v. een klacht van een bewoner dat er met het parkeren langs de weg een gevaarlijke situatie ontstaat. De burgemeester, een ambteaar en politiefunctionaris zijn langs geweest en nu is er een parkeerverbod waarop naar men zegt gehandhaafd zal worden. De S.G. wordt gevraagd  te bezien of er parkeervakken gemaakt kunnen worden.
9.    Jaarprogramma 2017:                                                                                                                                                      22-01 Winterwandeling. Start bij Lous om 11.00 u, eigen bijdrage 5,- €, opgeven bij Lous vóór 20-01                                                                                                           25-03 Gezellige avond in bar Heerenhuis, wordt kegelen.                                                                                   17-06 Midzomervaren. Commissie zelfde als vorig jaar (Jan, Irma, Marjon en Koen en/of Rianne.                                                                                                                                                 Kindermiddag. Ingrid gaat bezien waar er een middag lasergamen of paintball kan worden georganiseerd voor de lagere school jeugd en wat dan de kosten zijn. Klaas zal proberen  hiervoor bij Alkmaar subsidie los te krijgen.                                                                                                                                              
10. Kermiscommitee. Wordt gevormd door Kim, Ester, Rianne en Irma. Het is de bedoeling de kermis alleen op zaterdag en zondag te laten plaatsvinden. Er moet nog met Bob en Ellen gesproken worden wat de mogelijkheden zijn.
11. 375 jaar Starnmeer. Tineke geeft een toelichting op de stand van zaken. De bijeenkomst afgelopen jaar bij Dagobert leverde nog niet zoveel op. Er is inmiddels een bestuur gevormd en er is een aparte bankrekening geopend onder de paraplu v/d S.G. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Marco Buis secretaris, Hans Hurks penningmeester, Martijn Jongens website/facebook, Ester Slooten en Tineke Reyne voorzitters. Het groot bestuur bestaat uit het d.b. plus vertegenwoordigers v/d buurtverenigingen: Emmie Jonges Groenlandse  Visserij, 1sofie Kalse de Duikers, Piet Groen de Hoppers, Ester Slooten en Tineke Reyne Middelmaatjes, Janneke van Selm en Martijn Jongens Ceres, Edwin Buis Steelpan en Masje Al Vuurlinie.                                                                                    Het programma is onder voorbehoud als volgt: 1-9-2017 veiling van goederen en diensten om financiele middelen te verkrijgen, 6-1-2018 nieuwjaarsreceptie met genodigden in het Heerenhuis, in jni een een weekeinde met o.a. muziek, theater, pyamaparty met brunch, zeskamp, concours d’ élegance en mogelijk nog een triatlon, in het najaar een oogstfeest met show van kleine huisdieren en aan het eind van 2018 nog een afsluiting.
12. Rondvraag: Remco meldt dat er whatsapp bordjes zijn om op te hangen op de Starnmeerdijk richting Kogerpolder en richting West-Knollendam en op de kanaaldijk bij de Jispersluis en bij het Jisperpad.                                                                                          Koen verzoekt om ook het item prullenbakken weer in een volgende ronde van het wijkbudget op te nemen.
13. Volgende algemene vergadering 20-4 bij Lous en bestuursvergadering 6-4 bij Dick.                                                                                                                                                 Om 22.20 u sluit Lous de vergadering.

N.B. Na afloop v/d vergadering werden de volgende data in het Heerenhuis vastgelegd: 25-03 kegelen in de bar
                      20-10 Verenigingsklaverjassen
                      10-01-2018  Jaarvergadering S.G.


                     Voorzitter                                               Secretaris

                L. Uitentuis                                                  D. Beets     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


vrijdag 13 januari 2017

Nieuwe Praktijkruimte bij oud-inwoonster van Spijkerboor

OPEN DAG bij Beter door Balans in nieuwe Praktijkruimte

WORMER – Holistisch Therapeut en Voedingscoach Tonia Ris is verhuisd van Wormerveer naar Wormer. Om haar praktijk Beter door Balans nog meer naamsbekendheid te geven, organiseert zij op 28 januari a.s. een Open Dag in haar nieuwe praktijkruimte aan de Koetserstraat 13-14 te Wormer. U krijgt de gelegenheid om kennis te maken met Tonia en met de verrassende mogelijkheden die zij te bieden heeft op het gebied van het benaderen en oplossen van (chronische) klachten.

Beter door Balans staat voor het in evenwicht brengen van lichaam en geest. Door samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaak van een klacht, om zo te komen tot een specifieke behandeling op weg naar herstel. Een groot aantal mensen is al van pijn of klachten bevrijd door het inzetten van de combinatie van kennis van Epigenetica, Orthomoleculaire Voeding en Energiewerk.

Nieuwsgierig geworden naar Tonia en haar werkwijze met Beter door Balans?
Loop vrijblijvend binnen en laat u verrassen door de mogelijkheden, een gezond proeverijtje en het energiewerk met o.a. Quantum-Touch®.
Zaterdag 28 januari vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur, Koetserstraat 13-14 in Wormer.
De toegang is gratis!

Kijk op de site www.Beterdoorbalans.nl  voor referenties en meer informatie over de Open Dag.